Month: February 2018

Gisteren heb ik een scenariostudie gepresenteerd aan de gemeenteraad van Terneuzen waarin verkend wordt wat de ruimtelijke, economische, demografische en maatschappelijke gevolgen zouden zijn van a. het continueren van de tolheffing voor de Westerscheldetunnel en b. het afschaffen daarvan. Het toont dat de tol een rem zet op de ontwikkeling van wat toch al een krimpregio dreigt te worden en dat de tolheffing in de Zeeuwse context niet te rechtvaardigen is. Het rapport kan hier worden gedownload: Rapport TOLWEG of TOL WEG – TUDelft ZB

 

In English:

Yesterday, I presented a study into the spatial, economic and societal effects of removing the toll that is levied for using the Westerscheldetunnel to the municipal council of the city of Terneuzen. The study shows that the toll has a negative effect on the development of the Zeeland region, and that the toll is unjust.