1 Comment on “Rapport TOLWEG of TOL WEG – TUDelft ZB

  1. Mooi rapport die me nauw aan het hart ligt. Het meest interessante is trouwens dat alles nu naar mijn gevoel in een ‘stroomversnelling’ zit, mede door de North Sea Port fusie. Mijn (bescheiden) analyse: Rutte I,II,III hebben zich voornamelijk op de Randstad gericht, waarbij andere regio’s iets minder werden belicht naar investeringen toe, zo ook Zeeland en zeker Zeeuws-Vlaanderen door uitholling sociale voorzieningen (justitie, onderwijs,…). Tegelijkertijd gaat het met de haven Gent al enige tijd goed en de biobased activiteiten stimulerend ook Terneuzen sinds 2010. Dit werd de eerste toenadering en sneller dan gedacht resulterend in een fusie. Zeelands Seaports (maar ook Gent) zagen een ideale manier zo om op te boksen tegen de ‘grote 2’, Antwerpen en Rotterdam. Dit uitgaande van eigen sterkte.
    Dit schudt toch wel redelijk het socio-economische (haven)landschap door elkaar. Men kan stellen dat de tunnel nu centraal ligt in de nieuw gecreeerde as tussen (Parijs-)Gent-Rotterdam. Het Seine-Schelde kanaal is men nu (na jaren) als grote corridor vanaf Parijs tot Rotterdam over Gent-Zeeland, via waterweg, maar evenzeer via autoweg aan het uitbouwen. Een tunnel met tol is dus inderdaad een beetje gek (evenals de Liefkenshoektunnel trouwens). In het rapport wordt trouwens gezegd dat Zeeuws-Vlaanderen geen spoorverbinding heeft. Dit klopt, maar weet dat men nu reeds vergaande plannen heeft om de spoorlijn Gent-Terneuzen te bouwen (en de spoorlijn Gent-Maldegem, net ten zuiden van Aardenburg). Jammergenoeg ligt er geen tunnelbuis voor spoorverkeer, dus dit kan niet doorgetrokken worden tot Vlissingen. Niettemin, zo krijgt Zeeuws-Vlaanderen aansluiting met het spoornetwerk van Gent. Met goede aansluitingen kan je rekenen dat dit ervoor kan zorgen dat Terneuzen binnen 1,5 a 2u van Brussel en Rijsel ligt, ongeveer hetzelfde als met de auto, maar wel met directe aansluiting op Europees HST netwerk. Dus enerzijds dat de tunnel tolvrij zou moeten worden, moet er ook onmiddellijk gedacht worden aan een verdere zuidelijke verbetering vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Dit rapport is een mooi discussiestuk in de verder gaande ontwerpen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *